Privacy

Privacy Statement BesteDealVoorUwAuto
Bepalingen vooraf

Dealerplein.nl met KvK-nummer 63871408 (hierna te noemen “de Uitgever”) verbindt zich ertoe uw privacy – voortvloeiend uit uw gebruik van www.BesteDealVoorUwAuto.nl (hierna te noemen “de Website”), waarvoor de bepalingen in de Disclaimer eveneens van overeenkomstige toepassing zijn – te respecteren en te beschermen.

In deze Privacy Statement vindt u meer informatie over de aard en de behandeling van de gegevens die u ons toevertrouwt. U leest hoe wij uw gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Het betreft in dezen gegevens – al dan niet via het gebruik van cookies – die ons automatisch worden toegestuurd en/of gegevens die worden verstuurd via contact-, registratie- en/of aanmeld-formulieren. Deze Privacy Statement is van toepassing op de Website en de diensten die wij, de Uitgever, aanbieden.
De Website is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze Privacy Statement met als doel de Privacy Statement voor deze pagina te laten gelden;

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij?
Uw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een auto ter bemiddeling aanbiedt op onze Website, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We bewaren gegevens zoals: uw naam, uw adres, telefoonnummer, e-mailadres , uw betaalgegevens.
We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens bewaren; zoals uw TCP/IP-adres, type en specificaties van de browser, merk en type computer alsook technische informatie van de manier waarop u contact maakt met onze Website.

Waarom bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
We bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens en informatie voor de volgende doeleinden:
o Om het gebruik van de Website mogelijk te maken en/of aan uw verzoek(en) te voldoen;
o Om diensten aan te bevelen / aan te bieden op basis van uw surfgeschiedenis;
o Om u informatie toe te zenden omtrent diensten en acties van de Uitgever;
o Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
o Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan;
o Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren, voor zover mogelijk geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar;
o Om onze producten en/of diensten te verbeteren;
o Om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van toepasselijke wet- en/of regelgeving en/of indien u daar expliciet toestemming voor hebt verleend;

Soms zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden, disclaimer, privacy statement en/of cookieverklaring.

Wij bieden onze gebruikers gepersonaliseerde nieuwsbrieven, welke worden samengesteld op basis van uw eerdere gegevens zoals bijvoorbeeld bestellingen en bezochte pagina’s. Via de nieuwsbrief blijft u altijd op de hoogte van aanbiedingen, (korting)acties en ander nieuws. U kunt zich inschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven door ons vooraf toestemming te geven via de “opt-in” methode. Wij gebruiken ook data uit databanken om nieuwsbrieven te versturen, die uitsluitend betrekking hebben op onze diensten. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u dit direct vanuit de nieuwsbrief zelf doen door de link onderaan de nieuwsbrief te gebruiken. Indien u zich wenst uit te schrijven kunt u ook een mail sturen naar info@bestedealvooruwauto.nl met in het onderwereld “Uitschrijven Nieuwsbrief” en in het e-mailbericht uw naam en e-mailadres dat bij ons bekend is.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, misbruik, wijziging, onrechtmatige verwerking of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hiertoe nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen.

Hoe kan u uw persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen?
U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en veranderen door daartoe een verzoek te verzenden naar info@bestedealvooruwauto.nl.
Als u uw persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen, kunt u daartoe per e-mail een verzoek doen via info@bestedealvooruwauto.nl met in het onderwerpveld “Verwijderen persoonsgegevens”.

Verstrekken wij uw persoonlijke gegevens aan derden?
Wij stellen de gegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van onze Website niet aan derde partijen beschikbaar voor direct marketing doeleinden (zoals het toezenden van reclame) zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Evenmin publiceren we uw persoonsgegevens op onze website of in ander bedrijfsmateriaal dat door en/of voor de Uitgever wordt gemaakt zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Wij kunnen uw gegevens uitsluitend aan derden beschikbaar stellen indien wij van de diensten van deze derden gebruik maken om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy en/of indien dat voor het uitvoeren van de dienstverlening strikt noodzakelijk is, zoals voor de verkoop van uw auto door bij ons aangesloten dealers. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens niet delen met anderen.

De Uitgever kan uw gegevens wel verstrekken aan derden indien deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres)
De Uitgever kan uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Worden uw persoonlijke gegevens buiten de EU verwerkt en/of opgeslagen?
De Uitgever kan gebruik maken van derden om uw (persoons)gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy. Deze derde partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of er kunnen servers zich bevinden buiten de Europese Unie waar (delen van) de Website op worden gehost. De privacybescherming kan daar van een afwijkend niveau zijn dan in Nederland. Door gebruik te maken van van de Website en diensten van de Uitgever geeft u toestemming voor gebruik van uw gegevens door derden buiten de Europese Unie. De Uitgever staat ervoor garant dat deze informatieopslag altijd in overeenstemming is met de wet.

Minderjarigen
Voor minderjarigen gelden er wettelijke regels voor het gebruik maken van de Website en de diensten van de Uitgever. Mocht u nog geen 18 jaar oud zijn, dient er toestemming van een ouder of voogd te zijn alvorens u van de Website gebruik kunt maken. Heeft u deze toestemming niet, dan mag er geen gebruik worden gemaakt van de Website.

Cookies
We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Meer informatie hieromtrent wordt verschaft in de “Cookieverklaring.” Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u in uw browser uw instellingen veranderen en cookies verwijderen. Let wel op: onze Website werkt dan minder goed.

Links
Op onze Website kunnen (hyper)links staan die doorverwijzen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy statement van desbetreffende website te raadplegen.

Sociale Media
Als u sociale media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat desbetreffend sociaal medium ons (volgens diens beleid) informatie stuurt en/of zelf informatie opslaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking heeft gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account. Als u aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op uw social media-account als u bent ingelogd.
Invoegtoepassingen zoals de knop “Vind ik leuk” en “Commentaar” van Facebook, zijn te herkennen aan een logo van Facebook. Deze invoegtoepassingen zijn in feite stukjes Facebook op onze site. Via zogenoemde social plug-ins worden door sociale media en/of gerelateerde derde partijen cookies op uw computer geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Als u op een webpagina terechtkomt die deze invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar Facebook. Dit zelfde principe geldt voor vergelijkbare diensten en functionaliteiten van andere sociale media die op de Website te vinden zijn, waaronder Twitter, LinkedIn en Google. Wij hebben – net als andere sites die deze invoegtoepassingen gebruiken – geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek, waarvoor wij dan uw gegevens in geanonimiseerde vorm zullen gebruiken. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden verstrekken wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld.

Promoties
Wij bieden u soms de mogelijkheid om deel te nemen aan speciale promoties en/of acties waarvoor we aanvullende informatie van u nodig hebben. Dit kan zijn in de vorm van door u aan te leveren informatie, of via een van uw sociale media accounts te verkrijgen informatie. Al deze informatie wordt gekoppeld aan uw account en in de eerste plaats gebruikt om u deze diensten goed te kunnen aanbieden. Ook meten wij aan de hand daarvan de respons op en het effect van dergelijke promotionele acties.

Beoordeling
Als er gebruik wordt gemaakt van onze diensten, kan u worden gevraagd om onze dienstverlening te beoordelen zodat wij weten of u tevreden bent of een klacht hebt die we kunnen rechtzetten. De in dat kader door u te verstrekken informatie wordt door ons opgeslagen.

Wetsbepalingen
Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is conform de daarop van toepassing zijnde wetsbepalingen in de Europese Unie, specifiek te weten de Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

Wijzigingen
De Uitgever behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de Website en/of deze Privacy Statement aan te passen of onderdelen te verwijderen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen in geval van wijzigingen. Als u niet met uw e-mailadres bij ons geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan deze verklaring regelmatig online te raadplegen.
Bij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via één van de volgende kanalen.
Bezoekadres: Dealerplein.nl, Olympiaweg 28a, 3077 AL, Rotterdam
Telefoon: 085-0212515 E-mail: info@bestedealvooruwauto.nl.

Misbruik
Als onverhoopt blijkt dat u misbruik maakt van onze diensten door bijvoorbeeld herhaaldelijk niet op tijd te betalen of ongepaste content / inhoud aanlevert, zullen wij uw profiel tijdelijk blokkeren of zelfs verwijderen. De Uitgever zal in dat geval uw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan en passende maatregelen nemen om te voorkomen dat er opnieuw misbruik kan worden gemaakt van onze diensten.

Vragen/Klachten
Indien u een vraag of klacht heeft over de Website, dan horen wij dat graag. Gelieve in dat geval uw vraag of klacht te e-mailen naar info@bestedealvooruwauto.nl

AUTO VERKOPEN?

100% GRATIS EN BINNEN 24 UUR
DE BESTE DEAL VOOR UW AUTO!Verkooppunten

Social media