Elektrische voertuigen openen nieuwe paden voor slimme steden

Tegen 2050 leeft 70% van de wereldbevolking in een stad, zo is de verwachting. Terwijl de meeste mensen de stad zien als een van criminaliteit vergeven plek met nijpende huizen tekorten en te weinig frisse lucht, realiseren ze zich echter niet dat steden een van de groenste plekken kunnen worden om in te wonen. Het gaat er allemaal om hoe je ‘carbon footprint’ op het milieu als gehele mensheid kunt terugdringen. Steden bieden een unieke plek waar middelen, mensen, mogelijkheden en ideeën samenkomen om omgezet te worden in nieuwe innovatie, technologie en gedachten. En we willen dat deze innovaties rekening houden met de bewuste noodzaak om het milieu te redden.

De verwachting is dat de steden van morgen zullen evolueren in zeer efficiënte en technisch hoogstaande leefomgevingen voor grote populaties. De infrastructuur die daarvoor nodig is omvat een aantal technologieën omvatten die gebruikt worden in het bouwen van wolkenkrabbers, gepersonaliseerde openbare vervoerssystemen, duurzame groene ruimtes, afval- en water verwerking en inpoldering infrastructuur – om er maar een paar te noemen. Nieuwe technologische uitvindingen gaan helemaal over hoe steden daar voordeel uit gaan halen en hoe ze duurzaam in te zetten om de kwaliteit van leven voor alle inwoners van de stad te verhogen.

Met de steden voor 70% verantwoordelijk voor de bevolking in de wereld, zijn de uitdagingen op het milieuvlak immens. Daarom zullen slimme steden het concept van elektrische voertuigen ook in hun ontwikkelingsplannen gaan opnemen.

Een groeiend bewijs aan onderzoek & praktijkvoorbeelden bewijst het transformatieve potentieel van elektrische voertuigen om de smart grid te versterken. Als je je wil bezighouden met de verandering in de wereld, is het tijd om na te gaan denken over de aanschaf van een elektrische auto. Je kunt ook opteren voor een gebruikte elektrische auto, die goedkoper en makkelijker aan te schaffen zijn. Wereldwijd zorgen smart city initiatieven voor een vergroting van de elektrische automarkt. Mensen zijn bewust en op hun eigen manieren bezig met duurzaamheid zoals bijvoorbeeld met de aanschaf van zonnepanelen, het hebben van groentetuintjes, etc. het bewustzijn voor een beter milieu is een grote aanjager in meer investeringen in elektrische auto’s.

Sinds het laatste decennium zijn de mensen gewend geraakt aan een alternatief voor brandstof auto’s omdat deze een grote rol spelen in de uitstoot van broeikasgassen. Dit heeft gezorgd voor een snelle groei in verkopen van elektrische auto’s. nul-emissie technologie wordt snel volwassen in de transportsector. Het is niet alleen voordelig voor het milieu, maar leidt ook tot verlaging van de kosten voor je auto. De accu’s worden goedkoper en gaan langer mee. Elektrische auto’s kosten maar een derde in onderhoud ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor, daar elektriciteit een stuk goedkoper is dan benzine of diesel. Elektrische voertuigen zullen een onderdeel gaan vormen van een slim mobiliteit ecosysteem, samen met social networking, verkeersmanagementsystemen en consumenten tools, die helpen bij beschikbaarheid van parkeerplekken en file management. Deze systemen zullen in elkaar geïntegreerd worden voor een betere rijervaring terwijl je bijdraagt aan een reductie van CO2 emissies. De komst van elektrische voertuigen in steden zal voor een verschuiving zorgen van olie naar elektriciteit, waardoor een ontwikkeling van een adequaat laadnetwerk noodzakelijk is om aan de elektriciteitsvraag voor elektrische voertuigen te kunnen voldoen. Dit zal ook zorgen dat de elektriciteitsbron ge-upgrade wordt voor beter aanbod. Slimme steden plannen energiesystemen op zo’n manier dat elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden door lokaal geproduceerde, hernieuwbare energie, terwijl tegelijkertijd goed gebruik wordt gemaakt van het overschot aan energie dat opgeslagen is in de auto accu’s.

Met een steeds groter wordende bevolking is het reizen van de ene plek naar de andere niet alleen een saaie bedoening geworden vanwege te weinig parkeerplaatsen en gezeur in het verkeer, het heeft tevens geleid in een groei in het aantal voertuigen op de weg. Dit wordt een grote zorg voor het voortbestaan van toekomstige generaties. Elektrische auto’s bieden een oplossing voor de urgente noodzaak van het redden van het milieu. Help dus mee in de groene ontwikkeling van je eigen toekomst en kies vandaag nog voor een elektrische auto.

AUTO VERKOPEN?

100% GRATIS EN BINNEN 24 UUR
DE BESTE DEAL VOOR UW AUTO!Verkooppunten

Social media